Registrovat
0
Košík 0 Kč
Odstoupení od smlouvy Josef Chejn, spol. s r.o. Josef Chejn, spol. s r.o. krmiva-chejn.cz 25.11.2020

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chejn-krmiva.cz

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a narušil tak sterilitu balení nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Při odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud kupující vrátí zboží částečně spotřebované, opotřebované v důsledku nakládání se zbožím jinak než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, poškozené nebo nekompletní, je kupující povinen chybějící hodnotu zboží nahradit v penězích. Tuto částku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změní cena dodavatele, kurz měny nebo z jiného důvodu nelze prodávajícímu zboží dodat od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. Ceny zjevně jiné, než je cena pro tento druh zboží obvyklá). V takovém případě prodávající neprodleně po zjištění některé z uvedených skutečností kontaktuje kupujícího. Pokud již došlo k úhradě kupní ceny zboží, vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Formulář: Odstoupení od smlouvy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace