Registrovat
0
Košík 0 Kč
Možnosti dopravy/platby Josef Chejn, spol. s r.o. Josef Chejn, spol. s r.o. krmiva-chejn.cz 18.09.2020

Možnosti dopravy/platby

Platební podmínky a dodání zboží

Ceny zboží jsou konečné, jsou uváděné včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku prostřednictvím dopravce, v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně předem, před odesláním zboží převodem na účet prodávajícího č. 429564319, kód banky 0800 vedený u České spořitelny, a.s.(dále jen „účet prodávajícího“);

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a to hotově, nebo kartou u řidiče přepravní společnosti.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen identifikovat platbu uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Zboží je dodávané s fakturou. Při platbě předem zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu elektronicky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balíčku s objednaným zbožím (pokud bylo zboží uhrazené předem na účet) či případně elektronicky, pokud se tak dohodne s kupujícím.

Na základě volby kupujícího dodá prodávající zboží na místo a způsobem, který kupující zvolí v objednávce. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít. Při nepřevzetí zboží má kupující povinnost uhradit náklady spojené s uložení a případným opakovaným zasláním objednávky.

 

Přeprava a dodání zboží

Prodávající dodává zboží výhradně prostřednictvím služby: DPD

Zboží, které je v době objednávky skladem, je odesíláno do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo dodatečného ověření objednávky prodávajícím u kupujícího, pokud je takové ověření nutné, nebo do 2 pracovních dnů od připsání 100 % kupní ceny na účet prodávajícího.

Pokud kupující objedná zboží, které není v době objednávky označené „skladem“, bude zboží dodáno ve lhůtě, kterou kupujícímu potvrdí prodávající ve lhůtě do 2 pracovních dnů od uložení objednávky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace